Sztab 28 Finału WOŚP

Szef Sztabu – Kazimierz Tinkers Kubów
Zastępca Szefa Sztabu – Agnieszka Sibka
Członek Sztabu – Mariusz Kołdras Głębowski
Członek Sztabu – Marek Wiertel
Członek Sztabu – Rafał Mikuła
Członek Sztabu – Mikołaj Kujawa